تفاوت بین خطوط سامانه ی پیام کوتاه شتاب

تفاوت بین خطوط سامانده ی پیام کوتاه شتاب


خط مزایا معایب
خط ثابت
 • عدم وجود پیش شماره های 1000 ، 2000 یا 3000.
 • ارسال و دریافت پیامک روی خط ثابت
 • کیفیت بسیار بالای ارسال و ریزش بسیار کم
 • تعرفه یکسان پیامک فارسی و لاتین و همراه اول و ایرانسل.
 • سرعت بالا در ارسال.
 • قابلیت دریافت گزارش تحویل به صورت خودکار
 • ارائه پیشماره 026 برای استان البرز و 021 برای استان تهران
 • ارائه پیش شماره های سایر استانهای کشور با پیش شماره 021000
 • عدم ارسال به لیست سیاه مخابراتی.
 • عدم ارسال از خطوط 26 به شماره های ایرانسل
1000
 • سرعت بسیار بالا در ارسال.
 • قابلیت دریافت گزارش تحویل .
 • قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شماره 1000
 • تعرفه مناسب پیامک و خطوط
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرت به صورت خودکار.
 • سفارش خط به صورت کاملا سیستماتیک.
 • رنج وسیع لیست سیاه مخابراتی
 • عدم ارسال به لیست سیاه مخابراتی
2000
 • کیفیت ارسال بسیار بالا
 • سرعت ارسال مناسب
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به گوشی و نرسیده به مخابرات " در ارسال های به همراه اول پس از به روز رسانی گزارش تحویل" بعد از 48 ساعت
 • بازگشت هزینه پیامک "لیست سیاه" در لحظه ی ارسال.
 • قیمت بالای خطوط اختصاصی
 • عدم ارائه خطوط 14 رقمی ، 13 رقمی
 • واضح نبودن وضعیت شماره های رند و نیمه رند
 • عدم ارسال به لیست سیاه مخابراتی
3000
 • سرعت بسیار بالا.
 • قابلیت دریافت گزارش تحویل .
 • قیمت مناسب خطوط 14 ، 12 و 10 رقمی.
 • بازگشت هزینه پیامک های ارسال نشده "به صورت خودکار
 • ارائه رنج شماره 100 تایی 14 رقمی با قیمت بسیار مناسب
 • (شماره ها باید از سرشماره انتخاب شود).عدم توانایی انتخاب 4 رقم اول بعد از 3000 به دلخواه.
 • قیمت بالا و محدود بودن خطوط 8 رقمی.
 • عدم ارائه خطوط 13 و 11 رقمی.
 • عدم ارسال به لیست سیاه مخابراتی
5000
 • سرعت بسیار بالا.
 • تعرفه مناسب.
 • امکان ارسال به بانک تفکیک جنسیت پردیس همراه اول.
 • بازگشت اعتبار پیامک های ارسال نشده به لیست سیاه در لحظه ارسال.
 • عدم بازگشت هزینه پیامک های تحویل نشده.
 • بانک ضعیف، تفکیک سن و جنسیت همراه اول و عدم ارسال باکیفیت به این بانک
 • تعداد 3 کاراکتر کم تر در پیام های چند بخشی