نرم افزار کنفرانس، همایش و جشنواره ها

این نرم افزار چندرسانه ای شامل متن چکیده و متن کامل مقالات، سخنرانی ها، معرفی سخنران ها و حامیان، تصاویر و فیلم های مربوطه و طراحی های ویژه و لازم برای ظاهر نرم افزار است که می تواند در روز کنفرانس و یا پس از آن به مخاطبان عرضه شود. از مزایای نرم افزارهایی که به صورت سفارشی جهت ارائه در کنفرانس ها و همایش ها ساخته می شود می توان به موارد زیر اشاره نمود:

نرم افزار ساخته شده توسط شرکت شتاب تک برای اجرا شدن نیازی به نصب برنامه های جانبی ندارد

نرم افزار ساخته شده توسط شرکت شتاب تک برای اجرا شدن
نیازی به نصب برنامه های جانبی ندارد

امکان جستجو در تمام محتوای کنفرانس شامل مقالات، فیلم‌ها، تصاویر، گزارش های برگزاری و ...

امکان جستجو در تمام محتوای کنفرانس شامل مقالات، فیلم‌ها،
تصاویر، گزارش های برگزاری و ...

امکان تعیین حداکثر هزینه برای هر بازدید یا تعیین حداکثر هزینه روزانه

امکان در نظر گرفتن جنبه های گرافیکی نرم افزار مانند ورق
خوردن سه بعدی صفحات، طراحی منو متحرک و ...

امکان در نظر گرفتن جنبه های گرافیکی نرم افزار مانند ورق خوردن سه بعدی صفحات و ...

امکان در نظر گرفتن جنبه های گرافیکی نرم افزار مانند ورق خوردن سه بعدی صفحات و ...

تاثیرگذاری بسیار بالا بر روی مخاطبان کنفرانس و امکان ارائه لوح فشرده به آنها

تاثیرگذاری بسیار بالا بر روی مخاطبان کنفرانس و امکان ارائه
لوح فشرده به آنها

امکان ساخت نرم افزار به صورت چند زبانه برای کنفرانس ها و همایش های بین المللی

امکان ساخت نرم افزار به صورت چند زبانه برای کنفرانس ها و
همایش های بین المللی

برخی از محصولات چندرسانه ای همایش ها و کنفرانس های
ساخته شده توسط شتاب تک

دومین همایش
“تهیه نقشه و اطلاعات مکانی”

دومین همایش “تهیه نقشه و اطلاعات مکانی”

اولین همایش
“تبادل تجارب قراردادها”

اولین همایش “تبادل تجارب قراردادها”

اولین همایش
“تخصصی دفتر مدیریت پروژه”

اولین همایش “تخصصی دفتر مدیریت پروژه”

یادمان چهارمین
“جشنواره هفته پژوهش”

یادمان چهارمین “جشنواره هفته پژوهش”

اولین کنگره
“مدیریت سلامت”

اولین کنگره “مدیریت سلامت”

نهمین همایش
“مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن”

نهمین همایش “مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن”

نهمین کنفرانس
“بین المللی مدیریت”

نهمین کنفرانس “بین المللی مدیریت”

ششمین کنفرانس
“بین المللی مهندسی صنایع”

ششمین کنفرانس “بین المللی مهندسی صنایع”

اولین کنفرانس
“سازه و معماری ایران”

اولین کنفرانس “سازه و معماری ایران”

اولین کنفرانس
“مدیریت و راهبردی فناوری اطلاعات ”

اولین کنفرانس “مدیریت و راهبردی فناوری اطلاعات ”

هشتمین کنفرانس
“انجمن هوا فضای ایران”

هشتمین کنفرانس “انجمن هوا فضای ایران”

اولین همایش
“هم اندیشی سراسری مناقصات”

اولین همایش “هم اندیشی سراسری مناقصات”