شتاب فارسی نگار محصولی کاربردی و رایگان

ویژگی های شتاب فارسی نگار

قابلیت اجرا در تمام ویندوز‌ها

قابلیت اجرا در تمام ویندوز‌ها

تاریخچه آخرین لغات دیده شده

تاریخچه آخرین لغات دیده شده

امکان پخش تلفظ لغت ها

امکان پخش تلفظ لغت ها

کاملا یونی کد

کاملا یونی کد

نصب آسان

نصب آسان

محیط کاملا فارسی و ساده

محیط کاملا فارسی و ساده